Hrabec Dental Office

+420 604969888

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Základem úspěšné léčby je včasná a správná diagnostika. Proto na vstupním vyšetření pacient absolvuje panoramatický rentgenový snímek (OPG), vlastní vyšetření dutiny ústní a zhotovení malých mezizubních rentgenových snímků (bitewings). Vyšetření může být doplněno fotografiemi výchozího stavu. Pacient je následně seznámen se stavem a příčinami potenciálních problémů. Závěrem první návštěvy si nastíníme léčebný plán a orientační cenovou náročnost.

DENTÁLNÍ HYGIENA/
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

Pravidelný servis a prevence jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu. Dentální hygiena je dnes nedílnou součástí moderní stomatologie. O čistotu a zdraví vašich zubů a dásní se postará dentální hygienistka. Ta vás mimo jiné naučí, jak o zuby správně pečovat. Je nutné si uvědomit, že nejvíc může ovlivnit kondici svého chrupu sám pacient. A to správnou technikou čištění a používáním mezizubního kartáčku. To, že je zub zatím bez kazu nebo že má zhotovenou výplň, neznamená, že se nemůže zkazit. Holt bez práce nejsou koláče. Preventivní prohlídku provádí zubní lékař jednou až dvakrát ročně. Důležitá je nejen kontrola dutiny ústní, ale také pravidelná rentgenologická kontrola.

KOFFERDAM

Tato gumová blána slouží k zajištění suchého a aseptického pracovního pole během ošetření. Je to nezbytná podmínka pro úspěšné zhotovení výplně, ošetření kořenových kanálků nebo adhezivní fixace korunky. Dutina ústní je vlhké, nepříznivé a bakteriemi kolonizované prostředí, které ošetření znesnadňuje. Kofferdam nám velice efektivně pomáhá v boji s tímto prostředím.

OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU

Zubní kaz je nejrozšířenější onemocnění na světe. Jedná o dynamický proces. To znamená, že pokud vznikne, neustále se vyvíjí a zvětšuje. Zubní kaz NEBOLÍ. Bolest je spojena až s jeho komplikacemi. Abychom těmto komplikacím předešli, pravidelně rentgenujeme, a tudíž odhalíme problém včas. Adekvátním ošetřením zubního kazu je jeho odstranění a zhotovení fotokompozitní výplně. Taková výplň je k zubu na rozdíl od amalgámu velice šetrná a je pevně spojena se zubními tkáněmi chemickou vazbou. Správně zhotovená bílá výplň nemůže vypadnout.

OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

Endodoncie neboli ošetření kořenových kanálků je zákrok, který je nutný v případech, kdy zubní kaz dosáhl zubní dřeně, došlo k úmrtí zubní dřeně nebo zánět prostoupil do čelistní kosti. Zjednodušeně řečeno je toto ošetření nutné, když se projeví výše zmíněná komplikace zubního kazu, a zub bolí.
Dnes se však častěji setkáváme s opětovným ošetřením kořenových kanálků neboli
reendodoncií. Jde o případy, kdy se ošetření kořenových kanálků na první pokus nezdařilo. Tato selhání mohou mít mnoho podob. Nejčastěji jde o případy, kdy nebyl použit kofferdam a došlo ke kontaminaci kořenového systému již během prvního ošetření. Není však výjimkou, že nebyly ošetřeny všechny kořenové kanálky nebo byl v zubu ponechám zlomený nástroj nebo nebyla zhotovena adekvátní dostavba zubu s korunkou.

Do problematiky kořenových kanálků spadají také úrazy zubů, vývojové anomálie a tak dále. Tato problematika se týká často dětských pacientů.

PROTETIKA

Protetické zubní lékařství se zabývá náhradou částí zubů, chybějících zubů nebo zubních celků v podobě korunek, můstků či snímatelných protéz. Dnes zde řadíme také náhrady nesené zubními implantáty.
V případech, kdy je ztráta zubních tkání natolik velká, že není možná definitivní dostavba v ordinaci, přichází na řadu korunka. Tedy nepřímá náhrada zubu, kterou zhotoví zubní laborant na základě otisku.
Pokud je nutné zub extrahovat nebo již v ústech chybí volíme především zubní implantát, který se zavádí do čelistní kosti a něj se zhotoví korunka. Alternativou implantátu je můstek. Volba je vždy individuální a je ovlivněna řadou faktorů.

IMPLANTOLOGIE

Tento obor je na pomezí protetiky a chirurgie. Absence zubu je dnes většinou indikací pro zavedení implantátu. Tento zákrok je často nutné doplnit o augmentaci (doplnění) tvrdých nebo měkkých tkání, aby byl implantát dlouhodobě stabilní. V současné době spolupracujeme s externími implantology.

CHIRURGIE

Nejčastějším chirurgickým výkonem v zubní ordinaci je extrakce zubu. Tento výkon vždydoplníme kolagenním nebo želatinovým čepem a suturou (stehem).
Mezi další časté zákroky patří chirurgické prodloužení klinické korunky, chirurgicky zhotovená výplň, chirurgická extruze zubu nebo prohloubení vestibula.